Kayıtlar

TÜRK DÜNYASI VE MÜZİK

Resim
TÜRK DÜNYASI VE MÜZİK
Müzik milletimizin her bireyinin sıkça kullandığı bir araçtır.

TÜRK KÜLTÜRÜNDE MÜZİK RUHU
Dünya sahnesinde medeniyetler oluşumuna baktığımız vakit,Türk kültür ve medeniyetini bu oluşumun en başlarında görebiliriz.Kültür ve medeniyetin öğeleri arasında da müzik olmazsa olmazlardan biridir.O halde müziğin kültür ve medeniyet kadar eski olduğunu söyleyebiliriz.Peki bu müzik dilden dile,nesilden nesle nasıl aktarılırdı?İşte tarih nesillerimiz arası köprü kurmayı kendine vazife edinmiş aktarıcılara ozan adını verdi.Bu ozanlar halkın bizzat içinden çıktıkları için “halk ozanı” sıfatı aldı.
Halk ozanları savaştan önce ve sonra destanlar söyler, kopuz çalardı. Kımızlar içilir derin sohbetler edilirdi. Ozanlarımız modern manada müziğe ayak uydurma kaygısı olmayan insanlardı. Ozanın kopuz teline vuruşu savaş meydanında atalarının kahramanlıklarını anlatıyordu. Dombranın Türk ruhunu coşturan sesi kadim ve kutlu bir milletin anlamıydı.

Bir milli büyüğümüzü kaybettiğimizde yakılan…

Türk Dünyası’nın Jeopolitik Önemi

Resim
A. Türk Dünyası’nın Jeopolitik Önemi 1. Dünya Hakimiyet Teorileri ve Türk Dünyası
Yeryüzünün çok yönlü araştırılması demek olan jeopolitik, aynı zamanda Siyasi Coğrafya ile büyük ölçüde benzerlik gösterir. Zaten jeopolitiğin kurucusu sayılan Profesör Friedrich Ratzel (1844 - 1904), Münih ve Leipzig üniversitelerinde Siyasi Coğrafya hocalığı yapmış bir Alman bilim adamıdır. Ratzel diyor ki; “Devlet, bir hücreden meydana gelen bir organizmadır. Devlet, gelişme ve yayılmayı arzu eder. Devletin yayılmacı politikası, ilkel ve küçük devletleri dışarıdan istilâ yoluyla mümkün olur.” Hatta Ratzel, daha da ileri giderek; “Bu küçük gezegende, sadece bir büyük devlet için gerekli yer mevcuttur.” diyerek, yayılmacı ve sömürgecilik ruhunu açıkça ortaya koymuştur. Bu görüş, öncelikle Almanya’da benimsenmiş ve daha sonra bütün Avrupa ülkelerinde kabul görmüştür. Sömürgecilik ruhunun doruk noktasına ulaştığı o günün Avrupası, Birinci Cihan Harbini yaşamıştır. Sonuçta, sanayi inkılabını da gerçekleştiren…
Resim
TÜRK KİMDİR?
Ey Türkoğlu!Sen en güzel olanın yolunda yürüyen ve en güzel olansın.

Bir millet olmak için,milli fikir adamlarımızdan Ziya Gökalp’in tanımış olduğu unsurlar ‘‘Irk,dil,din,tarih ve coğrafya’’dır. Bu günün milletleri bu unsurlardan sadece birinde birleşirken, tüm bu unsurları kendi bünyesinde sentezlemeyi başaran tek millet Türk milletidir.

Türk! Sen atan Oğuz’a layık bir oğul, Bilge Tonyukuk’un açtığı ilim yolunda bir alim, Fatih Sultan’ın kızıl elma ufkunda yürüyen bir gönül neferisin. Ve olmak zorundasın.

Bizim milletimizin binlerce yıllık gelenekleri ve mirasları var. Türk, olduğu her yerde varlığını sergilemelidir.Gerek temizlik,edep,bilgi,duruş olarak gerek cesaret,merhamet ve inanç olarak.
Türk olmak benzemez başka bir şeye…

Ne yufka yüreklilerle yürütür, ne Kızıl Elma’sız bırakır! Türklük, Mevla’ya bir ibadet şeklidir.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim EY TÜRK; - TÜRKÇENE SAHİP ÇIK! -TARİHİNİ KENDİ ADINMIŞÇASINA EMİN BİL! -İNSANLARA MEDENİYETTE HOŞG…

“YA TÜRK KIBRIS VAR OLUR YA MÜCAHİT YAŞAMAZ”

Resim
“YA TÜRK KIBRIS VAR OLUR YA MÜCAHİT YAŞAMAZ”1571’ de atalarımızın feth ederek Türk topraklarına katmasıyla Osmanlı’nın feth et yerleştir politikasıyla bir Türk göçü başlamış ve ada Osmanlı topraklarına katılmıştır. Kıbrıs’ın Türk topraklarına katılmasından itibaren konumu nedeni ile birçok devletin hedefleri içinde olmuştur. Doğu Akdeniz’ de bir karakol, üs görevi gibi kullanmak istenen Kıbrıs, Türklerin büyük mücadeleleri sayesinde günümüzde hala bu ada üzerinde bir devleti bulunmaktadır.
Kıbrıs’ da yaşayan Türk milletinin özellikle çeşitli mihraplar tarafından her zaman olduğu gibi Türk’ü yok etmeye çalışan oyunlar oynanmıştır. Bu tür elinde hiçbir imkan olmamasına rağmen Türklüğünü, şerefini, onurunu koruma adına büyük bir direniş örneği göstermişti. Bu durum küçük Kurtuluş savaşı olarak nitelendirilebilirdi. Yıllar yıllar sonra ünlü yazar Turgut Özakman, yazmış olduğu “Şu Çılgın Türkler” adlı kitabının yanını sıra Kıbrıs için “Şu Çılgın Türkler- Kıbrıs” kitabını çıkartarak Kıbrıs’ …

Asıl Gaye Laiklik İse İslam Bunun Tek Yoludur

Resim
TÜRK Ozan ÖZEN Twitter: @80oncesigenc
Milletimizin içinde bulunduğu buhranın en temel sebebi seksen öncesi dönemde toplumsal olaylar ve iç çatışmalar ile sindirilmiş halkın ve okumuş bireylerin, yeni yetişen nesle aktaracakları tecrübelerin ümitsizlik, acı ve çaresizliklerden ibaret olmasıydı.  Ne yazık ki çatışmaların en merkezinde bulunan Dava Adamları dahi çektikleri çileli hayatlar sebebi ile öz evlatlarını bu tartışmalardan uzak tutmaya çalışmıştır. Esas saik bu olmasa bile uygulamada ne yazık ki okumaktan, araştırmaktan, sorgulamaktan uzak, dünya hevesleri ile vakit öldüren ruhsuz bir güruh işte bu şekilde ortaya çıkmış oluyordu. 2000 li yıllarda değişen ve gelişen teknoloji sosyal yaşamı hızla etkisi altına aldı ve tam olarak yeniden doğuş diye adlandıramasak bile bir bebeğin ilk adımları gibi ürkek, zihinlerde birtakım uyanışlar başladı. Sık duyduğumuz Üst Akıl -kim hangi anlamı hangi felsefeyi yüklerse yüklesin bence doğrudur- bu uyanıştan en az zararı görmek adına mefhumların…

Kam'ın Ruhlarla Konuşmasının Sırrı ve Ozlaşma

Resim
Kam, Gök Tanrı inancında din öğreticisi, yol gösterici yani günümüzün Hocalarının Gök Tanrı dinindeki karşılığıdır.
İnsanoğlu asırlardır hep yaratıcısını aramıştır ve hep ona ulaşmak istemiştir. İnsanoğlunun yaşadığı bazı devirlerde, o insan, Yaratıcısını bazen yaratılan her şeyde aramıştır. Ayda, güneşte, yıldızda, toprakta, taşta yaptıkları heykellerde. Ancak Yaratıcının Türk olarak yarattığı bir ırk vardır ki, onlar, Tanrı'yı yaratılmamış olanda aramışlardır !..
Tanrı, Türk'ü töre üzerine yani Tanrı'nın Türk'ün ahlaklı, disiplinli yaşaması için; inanç, doğa ve davranış v.b. insan yaşamıyla bütünleşik tüm etkenleri düzenlemek için var ettiği kurallar üzerine yaratmıştır. Tanrı, Türk'ü yarattı ve onu töresi ile yer yüzüne indirdi. Bu sebepten dolayıdır ki Türk, Yaratıcısını otta, taşta, ayda, güneşte yada yaptığı eserlerde aramamıştır. Onun yaratıcısı Uludur, onun için Türk göğe bakmıştır. Onun yaratıcısı yaratılmamış olandır, onun için Türk hep uzaklara, uzaklara…

İmkansızlık İçerisinden İmkanla Doğdu En Büyük Türk Oldu !

Resim
Türk kişisi neden imkânsızlık derdiyle dertlenir durur acep?  Bir düşündüm. Türk,  eğer imkânsızlık olmasaydı Türk olabilir miydi diye düşündüm.  Sonra ister istemez aklım kadim Türkeli topraklarında devriye atar oldu.

Herkesin kaçırdığı bir nokta var: Oğuz Kağan, yani Metehan atamız düşünülünce akla ilk gelen şey, ' Of ne Şanlı bir lider, ne cevval bir komutan. Oğuz boylarını kuran,  bizi bu günlere getiren ileri görüşlülerin Şahı, teşkilatçıların padişahı ne güçlü bir adam.'  olur ve hep düşünce bu minvalde ilerler. 

Ancaak, o bu güce nasıl ulaştı?  Neler yaşamıştı?  Imkansizliktan imkan doğurandı aslında.  Onun, boyalı, kıçı iyi fırıldayan, göğüsleri iyi şırıldayan, dudakları iyi koparan, aklı yılandan daha kıvrak, entrikacı, entrikalarına vücudunu sermaye yapan soyu köpek nesli Çinli bir üvey annesi vardı.  Türk törelerine göre gerçek annesi Türk olan Oğuz Kağan tahta geçebilirdi. Çinli annelik ise kendi kırma oğlunu tahta geçirmek istiyordu. Bunun için oynak her tarafını ku…